เมนูหลัก
งานก่อสร้าง งานออกแบบ-เขียนแบบก่อสร้าง
ตัวอย่างงาน 1
Home
Member
Web Board
Shopping Cart
Contact Us
About Us
ตัวอย่างงาน 2
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
Knowledge Center
ห้องสมุดดิจิตอล
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
แนวหน้า
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
มุมนักเสี่ยงโชค
ผลสลากออมสิน
ตรวจผลล็อตเตอรี่

งานออกแบบเขียนแบบบ้าน บ้านชั้นเดียว บ้านสองชั้น บ้านสามชั้น

ราคาออกแบบ-เขียนแบบ 

ค่าเขียนแบบบ้านชั้นเดียว รวมวิศวกรคำนวณโครงสร้าง (ระดับภาคี) และรายการคำนวณโครงสร้าง  (เป็นราคาออกแบบใหม่ตามที่ต้องการ)

พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 15,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 18,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 21,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 250 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 24,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 27,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 350 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 33,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 36,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 450 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 39,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 41,000.-  บาท

บ้านพักอาศัยชั้นเดียวเกิน 150 ตารางเมตร จะต้องมีสถาปนิกออกแบบและสถาปนิกควบคุมงาน เพิ่มจากค่าเขียนแบบ ดังนี้

1. ค่าเซ็นต์สถาปนิกออกแบบ     บ้านชั้นเดียวไม่เกิน 200 ตารางเมตร  4,000.-  บาท 

2. ค่าเซ็นต์สถาปนิกควบคุมงาน บ้านชั้นเดียวไม่เกิน 200 ตารางเมตร  10,000.-  บาท 

ทั้ง 2 รายการ เป็นสถาปนิก ระดับภาคี (ภ-สถ.)

 

ค่าเขียนแบบบ้าน 2 ชั้น รวมวิศวกรคำนวณโครงสร้าง (ระดับภาคี) และรายการคำนวณโครงสร้าง (เป็นราคาออกแบบใหม่ตามที่ต้องการ)

พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 18,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 125 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 20,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 24,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 175 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 26,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 28,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 225 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 30,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 250 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 32,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 275 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 36,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 38,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 325 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 40,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 350 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 43,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 375 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 45,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 47,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 425 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 50,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 450 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 53,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 475 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 55,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 57,000.-  บา

บ้านพักอาศัยเกิน 150 ตารางเมตร จะต้องมีสถาปนิกออกแบบและสถาปนิกควบคุมงาน เพิ่มจากค่าเขียนแบบ ดังนี้

ค่าเซ็นต์สถาปนิกออกแบบ บ้าน 2 ชั้น (ระดับภาคีสถาปนิก (ภ-สถ.)

ราคาค่าเซ็นต์สถาปนิกออกแบบบ้าน 2 ชั้น ไม่เกิน  200 ตารางเมตร  5,000.-  บาท

ราคาค่าเซ็นต์สถาปนิกออกแบบบ้าน 2 ชั้น ไม่เกิน  300 ตารางเมตร  6,000.-  บาท

ราคาค่าเซ็นต์สถาปนิกออกแบบบ้าน 2 ชั้นไม่เกิน  400 ตารางเมตร   7,000.-  บาท

ราคาค่าเซ็นต์สถาปนิกออกแบบบ้าน 2 ชั้นไม่เกิน  500 ตารางเมตร   8,000.-  บาท

ค่าเซ็นต์สถาปนิกหรือวิศวกรควบคุมงาน บ้าน 2 ชั้น (ระดับภาคี (ภ-สถ.) (ภย.) (พย.) เซ็นต์เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างเท่านั้น หลังจากได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจะถอนชื่อออก

ราคาค่าเซ็นต์สถาปนิกควบคุมงานบ้าน 2 ชั้นไม่เกิน 300 ตารางเมตร 8,000.- บาท

ราคาค่าเซ็นต์สถาปนิกควบคุมงานบ้าน 2 ชั้นไม่เกิน 500 ตารางเมตร 10,000.- บาท

***เป็นราคาค่าควบคุมงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีต่างจังหวัด ขึ้นอยู่กับระยะใกล้หรือไกล***

  

ค่าเขียนแบบบ้าน 3 ชั้น  รวมวิศวกรคำนวณโครงสร้าง (ระดับภาคี) และรายการคำนวณโครงสร้าง (เป็นราคาออกแบบใหม่ตามที่ต้องการ)

พื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 27,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 175 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 30,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 33,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 225 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 35,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 250 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 37,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 275 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 40,000.-  บาท

พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 43,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 325 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 45,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 350 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 47,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 375 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 50,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 53,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 425 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 55,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 450 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 57,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 475 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 60,000.-  บา

พื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ค่าเขียนแบบ+วิศวกรคำนวณโครงสร้าง 63,000.-  บา

บ้านพักอาศัยเกิน 150 ตารางเมตรและสูงเกิน 2 ชั้น จะต้องมีสถาปนิกออกแบบและสถาปนิกควบคุมงาน และวิศวกรควบคุมงาน เพิ่มจากค่าเขียนแบบ ดังนี้

ค่าเซ็นต์สถาปนิกออกแบบ บ้าน 3 ชั้น (ระดับภาคีสถาปนิก (ภ-สถ.)

ราคาค่าเซ็นต์สถาปนิกออกแบบบ้าน 3 ชั้น ไม่เกิน  300 ตารางเมตร  6,000.-  บาท

ราคาค่าเซ็นต์สถาปนิกออกแบบบ้าน 3 ชั้นไม่เกิน  400 ตารางเมตร   7,000.-  บาท

ราคาค่าเซ็นต์สถาปนิกออกแบบบ้าน 3 ชั้นไม่เกิน  500 ตารางเมตร   8,000.-  บาท

ค่าเซ็นต์สถาปนิกและวิศวกรควบคุมงาน บ้าน 3 ชั้น (ระดับภาคี (ภ-สถ.) (ภย.) (พย.) เซ็นต์เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างเท่านั้น หลังจากได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจะถอนชื่อออก

ราคาค่าเซ็นต์สถาปนิกควบคุมงานบ้าน 2 ชั้นไม่เกิน 300 ตารางเมตร 8,000.- บาท ต่อคน

ราคาค่าเซ็นต์สถาปนิกควบคุมงานบ้าน 2 ชั้นไม่เกิน 500 ตารางเมตร 10,000.- บาท ต่อคน

***เป็นราคาค่าควบคุมงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีต่างจังหวัด ขึ้นอยู่กับระยะใกล้หรือไกล***

 

สิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับ

1. แบบก่อสร้างต้นฉบับ กระดาษขาว A3 จำนวน 1 ชุด

2. วิศวกรคำนวณโครงสร้างระดับภาคีวิศวกร(ภย.)พร้อมหลักฐานใบประกอบวิชาชีพ

3. รายการคำนวณโครงสร้าง 1 ชุด (ไม่ใช่รายการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง)

4. ภาพ 3D SketchUp หมุนดูรอบอาคาร

5. กรณีเพิ่มค่าสถาปนิกออกแบบจะมีหลักฐานพร้อมใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกออกแบบ

6. กรณีเพิ่มค่าสถาปนิกคุมงานจะมีหลักฐานพร้อมใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกคุมงาน

7. กรณีเพิ่มค่าวิศวกรคุมงานจะมีหลักฐานพร้อมใบประกอบวิชาชีพวิศวกรคุมงาน

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ 1. วันทำสัญญา เงินมัดจำ   30% 

งวดที่ 2. เมื่อแปลนพื้นทุกชั้น แล้วเสร็จ   15% (หลังจากแก้ไขแบบครั้งที่ 2)

งวดที่ 3. เมื่อรูปด้าน 4 ด้าน แล้วเสร็จ 15% (หลังจากแก้ไขแบบครั้งที่ 2)

งวดที่ 4. เมื่อส่งแบบก่อสร้างทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้างตรวจก่อนพิมพ์แบบ โดยส่งทาง Email หรือ Line  20%

งวดที่ 5. เมื่อส่งแบบก่อสร้างต้นฉบับ พร้อมส่งเอกสารสถาปนิก-วิศวกร-รายการคำนวณ  20%

หมายเหตุ

-  ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

-  ราคานี้เป็นแบบกระดาษขาว A3 กรณีที่ต้อง PLOT แบบลงกระดาษไข ขนาดใดก็ตาม 

   จะคิดราคาค่า PLOT กระดาษไขและค่าพิมพ์เขียวต่างหากจากราคาข้างต้น (ตามราคาจริง)

-  กำหนดแบบแล้วเสร็จประมาณ 15-30 วัน หลังจากที่สรุปแบบจนไม่มีการแก้ไขแล้ว

-  ไม่รวมงานถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง, และงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้

  -  กรณีพื้นที่อาคารเกิน 1000 ตารางเมตร จะต้องใช้สถาปนิกระดับสามัญ (จะมีค่าเซ็นต์เพิ่มจากราคาข้างต้น) 

 

  -  กรณีดังต่อไปนี้จะต้องมีวิศวกรควบคุมงานเพิ่มด้วย 

1. อาคารสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป

2. อาคารที่มีช่วงคานยาวเกิน 5.00 เมตร

 

-  กรณีดังต่อไปนี้จะต้องใช้วิศวกรระดับสามัญ จะมีค่าจ้างเพิ่มต่างหากจากราคาที่กำหนดไว้ด้านบน

1. ความสูงอาคารแต่ละชั้นเกิน 4.00 เมตร

2. ความสูงอาคารรวมเกิน 16.00 เมตร

3. น้ำหนักบรรทุกจรเกิน 400 กก.ต่อตารางเมตร

 

ในการขออนุญาตก่อสร้างบางพื้นที่ บ้านพักอาศัยตั้งแต่ชั้นเดียวขึ้นไปที่มีเสาเข็มยาวเกิน 6 เมตรจะต้องมีวิศวกรควบคุมงาน (ถึงจะมีพื้นที่น้อยกว่า 150 ตร.เมตร ถ้าเสาเข็มยาวเกิน 6 เมตร ก็ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน)

จะต้องเพิ่มค่าเซ็นต์ ดังนี้

ค่าเซ็นต์วิศวกรควบคุมงาน บ้านชั้นเดียว (ระดับภาคีวิศวกร (ภย.)

ราคาค่าเซ็นต์วิศวกรควบคุมงานบ้านชั้นเดียวไม่เกิน 200 ตารางเมตร 10,000.- บาท

ราคาค่าเซ็นต์วิศวกรควบคุมงานบ้านชั้นเดียวไม่เกิน 300 ตารางเมตร 15,000.- บาท

ราคาค่าเซ็นต์วิศวกรควบคุมงานบ้านชั้นเดียวไม่เกิน 400 ตารางเมตร 20,000.- บาท

ราคาค่าเซ็นต์วิศวกรควบคุมงานบ้านชั้นเดียวไม่เกิน 500 ตารางเมตร 25,000.- บาท

***เป็นราคาค่าควบคุมงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีต่างจังหวัด ขึ้นอยู่กับระยะใกล้หรือไกล***

 ติดต่อ 080-2644789, 090-5955955, 02-0579885

Email : designhome9@hotmail.com

Line ID: designhome1


.
อีเมล์คุณ
เรื่อง
รายละเอียด© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com