เมนูหลัก
งานก่อสร้าง งานออกแบบ-เขียนแบบก่อสร้าง
ตัวอย่างงาน 1
Home
Member
Web Board
Shopping Cart
Contact Us
About Us
ตัวอย่างงาน 2
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
Knowledge Center
ห้องสมุดดิจิตอล
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
แนวหน้า
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
มุมนักเสี่ยงโชค
ผลสลากออมสิน
ตรวจผลล็อตเตอรี่

งานออกแบบเขียนแบบอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียมอ หอพัก

ราคาออกแบบ-เขียนแบบอพาร์ทเม้นท์  คอนโดมิเนียม  หอพัก

(ราคานี้เป็นงานออกแบบอาคารใหม่ตามที่เจ้าของอาคารต้องการ)

ราคาค่าเขียนแบบสำหรับใช้ก่อสร้าง(และยื่นขออนุญาตก่อสร้าง) (เจ้าของยื่นขออนุญาก่อสร้างเอง)

อพาร์ทเม้นท์  คอนโด 3 ชั้น ค่าเขียนแบบรวมเซ็นต์ทุกอย่าง   70,000.-   บาท (พื้นที่ไม่เกิน 2,000  ตารางเมตร)

อพาร์ทเม้นท์  คอนโด 4 ชั้น ค่าเขียนแบบรวมเซ็นต์ทุกอย่าง   90,000.-  บาท  (พื้นที่ไม่เกิน 2,000  ตารางเมตร)

อพาร์ทเม้นท์  คอนโด 5 ชั้น ค่าเขียนแบบรวมเซ็นต์ทุกอย่าง   110,000.-  บาท  (พื้นที่ไม่เกิน 2,000  ตารางเมตร)

อพาร์ทเม้นท์  คอนโด 6 ชั้น ค่าเขียนแบบรวมเซ็นต์ทุกอย่าง 130,000.-  บาท  (พื้นที่ไม่เกิน 4,000  ตารางเมตร)

อพาร์ทเม้นท์  คอนโด 7 ชั้น ค่าเขียนแบบรวมเซ็นต์ทุกอย่าง 150,000.-  บาท  (พื้นที่ไม่เกิน 4,000  ตารางเมตร)

อพาร์ทเม้นท์  คอนโด 8 ชั้น ค่าเขียนแบบรวมเซ็นต์ทุกอย่าง 170,000.-  บาท  (พื้นที่ไม่เกิน 4,000  ตารางเมตร)

ราคานี้เป็นงานออกแบบไม่ต้องยื่นสิ่งแวดล้อม (EIA) 

มีห้องพักไม่เกิน 79 ห้อง สูงไม่เกิน 23 เมตร พื้นที่รวมไม่เกิน 4000 ตารางเมตร

- ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเอง

- ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆในการขออนุญาตก่อสร้าง

-ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

-  ราคานี้เป็นแบบกระดาษขาว A3 กรณีที่ต้องพิมพ์แบบขนาดใหญ่กว่า A3 

   จะคิดราคาค่าพิมพ์แบบต่างหากจากราคาข้างต้น ตามค่าใช้จ่ายจริง (ประมาณ 2000 - 3000 บาท)

- กรณีใช้พื้น POST. หรือคานยาวตั้งแต่ 8 เมตรขึ้นไป อาจจะต้องเสียค่าเซ็นต์วุฒิวิศวกรเพื่อรับรองวิศวกรโครงสร้างเพิ่มอีก 1 รายการหากทางหน่วยงานราชการขอเพิ่ม (ประมาณ 20000.- บาท)

 

สิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับ

1. แบบก่อสร้างต้นฉบับ กระดาษ  A3 จำนวน 1 ชุด

2. อาคารไม่เกิน 4 ชั้น ใช้วิศวกรคำนวณโครงสร้างระดับภาคีวิศวกร(ภย.) ส่วนอาคาร 5 ชั้นขึ้นไปใช้วิศวกรคำนวณโครงสร้างระดับสามัญวิศวกร(สย.)  พร้อมหลักฐานใบประกอบวิชาชีพ

3. วิศวกรควบคุมงาน ระดับภาคี (ภย.) หรือ (พย.) ส่วนเขต กทม. ตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไปใช้วิศวกรควบคุมงานระดับสามัญ  (เฉพาะยื่นขออนุญาต)

4. สถาปนิกออกแบบ ระดับภาคีสถาปนิก (ภ-สถ.) สำหรับอาคารพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตรลงมา หรือระดับสามัญสถาปนิก (ส-สถ.) สำหรับอาคารพื้นที่เกิน 1000 ตารางเมตรขึ้นไป  พร้อมหลักฐานใบประกอบวิชาชีพ

5. สถาปนิกควบคุมงาน ระดับภาคีสถาปนิก (ภ-สถ.) สำหรับอาคารพื้นที่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตรลงมา หรือระดับสามัญสถาปนิก (ส-สถ.) สำหรับอาคารพื้นที่ 1000 ตารางเมตรขึ้นไป  (เฉพาะยื่นขออนุญาต)

7. รายการคำนวณโครงสร้าง 1 ชุด (ไม่ใช่รายการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง)

8. ภาพ 3D SketchUp หมุนดูรอบอาคาร

หมายเหตุ

-  ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างจะต้องมีวิศวกรและสถาปนิกควบคุมงาน เซ็นต์รับรองแบบ  ราคาข้างต้นนี้เป็นการเซ็นต์ควบคุมงานสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้างจนได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเท่านั้น(ก่อนลงมือก่อสร้าง) หลังจากได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง หรือก่อนลงมือก่อสร้าง จะต้องถอนชื่อออกเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใหม่มาควบคุมงานแทน  ถ้าต้องการให้เซ็นต์ควบคุมงานต่อไป จะคิดราคาค่าควบคุมงานต่างหากจากราคาข้างต้นนี้  ราคาขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันต่อไป

-  ผู้ว่าจ้างจะต้องก่อสร้างตามแบบที่ขออนุญาตไว้

 - หากไม่ก่อสร้างตามแบบที่ขออนุญาต ผู้เซ็นต์ควบคุมงานมีสิทธิ์ถอนชื่อออกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

  

สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องเตรียมในวันทำสัญญาจ้างเขียนแบบ

1. สำเนาโฉนดที่ดินถ่ายเท่าของจริง

2. รายละเอียดความต้องการ เช่น จำนวนชั้น จำนวนห้องแต่ละชั้น มีลิฟท์หรือไม่ การจัดห้อง ห้องน้ำอยู่แนวทางเดินกลางหรืออยู่ระเบียงด้านหลังและรายละเอียดอื่นๆ เท่าที่นึกได้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

3. รูปแบบที่ชอบ เช่นรูปจากหนังสือต่างๆ รูปจากในเน็ต เป็นต้น ถ้าไม่มี สามารถมาดูที่บริษัทฯได้

 

เงื่อนไขการชำระเงิน (เจ้าของยื่นขออนุญาตก่อสร้างเอง)

งวดที่ 1. วันทำสัญญา เงินมัดจำ   10%

งวดที่ 2. เมื่อแปลนพื้นทุกชั้น แล้วเสร็จ   20% (หลังจากแก้ไขแบบครั้งที่ 2)

งวดที่ 3. เมื่อรูปด้าน 4 ด้าน แล้วเสร็จ 20% (หลังจากแก้ไขแบบครั้งที่ 2)

งวดที่ 4. เมื่อส่งแบบก่อสร้างทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้างตรวจก่อนพิมพ์แบบ โดยส่งทาง Email หรือ Line  25%

งวดที่ 5. เมื่อส่งแบบก่อสร้างต้นฉบับ พร้อมส่งเอกสารสถาปนิก-วิศวกร-รายการคำนวณ  25%

  ติดต่อ 080-2644789, 090-5955955, 02-0579885

Email : designhome9@hotmail.com

Line ID: designhome1


.
อีเมล์คุณ
เรื่อง
รายละเอียด© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com