เมนูหลัก
งานก่อสร้าง งานออกแบบ-เขียนแบบก่อสร้าง
ตัวอย่างงาน 1
Home
Member
Web Board
Shopping Cart
Contact Us
About Us
ตัวอย่างงาน 2
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
Knowledge Center
ห้องสมุดดิจิตอล
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
แนวหน้า
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
มุมนักเสี่ยงโชค
ผลสลากออมสิน
ตรวจผลล็อตเตอรี่

งานออกแบบเขียนแบบตึกแถว อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม โกดัง โรงงาน

ราคาออกแบบเขียนแบบ
 
ทาวน์เฮ้าส์  ตึกแถว  อาคารพาณิชย์    (เป็นราคาออกแบบใหม่)
 
 
ชั้นเดียว  (ทุกห้องเหมือนกัน)
1. แบบไม่เกิน 10 ห้อง ค่าเขียนแบบ + ภาพ 3D   24,000.-  บาท  
2. ค่าวิศวกรคำนวณโครงสร้าง (ระดับภาคี)       4,000.-  บาท
3. ค่าสถาปนิกออกแบบ (ระดับภาคี)                    5,000.-  บาท
4. ค่าสถาปนิกควบคุมงาน (ระดับภาคี)                5,000.-  บาท
                                                         รวมเป็นเงิน  38,000.-  บาท
 
หมายเหตุ : - เกิน 150 ตร.เมตร ต้องมีสถาปนิกออกแบบและสถาปนิกควบคุมงาน
                     -  สถาปนิกควบคุมงานเพื่อยื่นขออนุญาตเท่านั้น หลังได้รับใบอนุญาตจะถอนชื่อออก
                         หากไม่ถอน ต้องการให้ควบคุมตลอดงาน ต้องตกลงค่าจ้างต่างหากจากราคานี้
 
สองชั้น  (ทุกห้องเหมือนกัน)
1. แบบไม่เกิน 10 ห้อง ค่าเขียนแบบ + ภาพ 3D  29,000.-  บาท  
2. ค่าวิศวกรคำนวณโครงสร้าง (ระดับภาคี)        5,000.-  บาท
3. ค่าสถาปนิกออกแบบ (ระดับภาคี)                     5,000.-  บาท
4. ค่าสถาปนิกควบคุมงาน (ระดับภาคี)                5,000.-  บาท
                                                          รวมเป็นเงิน  44,000.-  บาท
 
หมายเหตุ : - เกิน 150 ตร.เมตร ต้องมีสถาปนิกออกแบบและสถาปนิกควบคุมงาน
                     -  สถาปนิกควบคุมงานเพื่อยื่นขออนุญาตเท่านั้น หลังได้รับใบอนุญาตจะถอนชื่อออก
                         หากไม่ถอน ต้องการให้ควบคุมตลอดงาน ต้องตกลงค่าจ้างต่างหากจากราคานี้
 
สามชั้น  (ทุกห้องเหมือนกัน)
1. แบบไม่เกิน 10 ห้อง ค่าเขียนแบบ + ภาพ 3D  34,000.-  บาท  
2. ค่าวิศวกรคำนวณโครงสร้าง (ระดับภาคี)        7,000.-  บาท
3. ค่าสถาปนิกออกแบบ (ระดับภาคี)                    5,000.-  บาท
4. ค่าสถาปนิกควบคุมงาน (ระดับภาคี)                5,000.-  บาท
5. ค่าวิศวกรควบคุมงาน (ระดับภาคี)                    5,000.-  บาท
                                                         รวมเป็นเงิน  56,000.-  บาท
 
หมายเหตุ : - เกิน 150 ตร.เมตร ต้องมีสถาปนิกออกแบบและสถาปนิกควบคุมงาน
                     - อาคาร 3 ชั้นขึ้นไปต้องมีวิศวกรควบคุมงานด้วย
                     -  สถาปนิก+วิศวกรควบคุมงานเพื่อยื่นขออนุญาตเท่านั้น หลังได้รับใบอนุญาตจะถอนชื่อออก
                         หากไม่ถอน ต้องการให้ควบคุมตลอดงาน ต้องตกลงค่าจ้างต่างหากจากราคานี้
 
สี่ชั้น  (ทุกห้องเหมือนกัน)
1. แบบไม่เกิน 10 ห้อง ค่าเขียนแบบ + ภาพ 3D  39,000.-  บาท  
2. ค่าวิศวกรคำนวณโครงสร้าง (ระดับภาคี)       10,000.-  บาท
3. ค่าสถาปนิกออกแบบ (ระดับภาคี)                    6,000.-  บาท
4. ค่าสถาปนิกควบคุมงาน (ระดับภาคี)                6,000.-  บาท
5. ค่าวิศวกรควบคุมงาน (ระดับภาคี)                   6,000.-  บาท
                                                         รวมเป็นเงิน  67,000.-  บาท
 
หมายเหตุ : - เกิน 150 ตร.เมตร ต้องมีสถาปนิกออกแบบและสถาปนิกควบคุมงาน
                     - อาคาร 3 ชั้นขึ้นไปต้องมีวิศวกรควบคุมงานด้วย
                     -  สถาปนิก+วิศวกรควบคุมงานเพื่อยื่นขออนุญาตเท่านั้น หลังได้รับใบอนุญาตจะถอนชื่อออก
                         หากไม่ถอน ต้องการให้ควบคุมตลอดงาน ต้องตกลงค่าจ้างต่างหากจากราคานี้
 

กรณีมีชั้นลอย คิดค่าเขียนแบบเพิ่มอีก 5,000.- บาท

-  ราคานี้เป็นแบบกระดาษขาว A3 กรณีที่ต้อง PLOT แบบลงกระดาษไข ขนาดใดก็ตาม จะคิดราคาค่า PLOT กระดาษไขและค่าพิมพ์เขียว
  ต่างหากจากราคาข้างต้น

ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง บางพื้นที่

อาคารตั้งแต่ชั้นเดียวขึ้นไปที่มีเสาเข็มยาวเกิน 6 เมตรจะต้องมีวิศวกรควบคุมงาน (ถึงจะมีพื้นที่น้อยกว่า 150 ตร.เมตร ถ้าเสาเข็มยาวเกิน 6 เมตร จะต้องเพิ่มค่าวิศวกรควบคุมงาน) (บางพื้นที่เท่านั้น)

 

-  กรณีดังต่อไปนี้จะต้องใช้วิศวกรระดับสามัญ จะมีค่าจ้างเพิ่มต่างหากจากราคาที่กำหนดไว้ด้านบน 10000 บาท

1. ความสูงอาคารแต่ละชั้นเกิน 4.00 เมตร

2. ความสูงอาคารรวมเกิน 16.00 เมตร

3. น้ำหนักบรรทุกจรเกิน 400 กก.ต่อตารางเมตร

4. กรณีพื้นที่อาคารทุกห้องทุกชั้นรวมกันถึง 1000 ตร.เมตร

5. กรณีอื่นๆ ที่ทางหน่วยงานราชการให้ใช้วิศวกรระดับสามัญ

 

หมายเหตุ

กรณีพื้นที่อาคารทุกห้องทุกชั้นรวมกันถึง 1000 ตร.เมตร จะต้องใช้สถาปนิกระดับสามัญ จะมีค่าจ้างเพิ่มต่างหากจากราคาที่กำหนดไว้ด้านบน 10000 บาท

-  กรณีพื้นที่อาคารเกิน 150 ตารางเมตร จะต้องมีสถาปนิกออกแบบและสถาปนิกควบคุมงาน สถาปนิกออกแบบเซ็นต์ออกแบบให้ตลอดงาน  ส่วนสถาปนิกควบคุมงานเซ็นต์ชื่อสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้างจนได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเท่านั้น(ก่อนลงมือก่อสร้าง) หลังจากได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง หรือก่อนลงมือก่อสร้าง จะต้องถอนชื่อออกเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใหม่มาควบคุมงานแทน  ถ้าต้องการให้เซ็นต์ควบคุมงานต่อไป จะคิดราคาค่าควบคุมงานต่างหากจากราคาข้างต้นนี้  ราคาขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันต่อไป

-  กรณีอาคาร 3 ชั้นขึ้นไป จะต้องมีวิศวกรควบคุมงานด้วย 

 -  ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 -  ราคานี้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างและออกค่าใช้จ่ายในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเอง

-  กำหนดแบบแล้วเสร็จประมาณ 15-30 วัน หลังจากที่สรุปแบบจนไม่มีการแก้ไขแล้ว

-  ไม่รวมงานถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง, และงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้

-  กรณึเซ็นต์ควบคุมตลอดงาน ผู้ว่าจ้างจะต้องก่อสร้างตามแบบที่ขออนุญาตไว้

    หากไม่ก่อสร้างตามแบบที่ขออนุญาต ผู้เซ็นต์ควบคุมงานมีสิทธิ์ถอนชื่อออกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

และจะไม่คืนเงินค่าเซ็นต์ควบคุมงานที่ได้รับไว้แล้ว

 

 

สิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับ

1. แบบก่อสร้างต้นฉบับ กระดาษขาว A3 จำนวน 1 ชุด

2. วิศวกรคำนวณโครงสร้างระดับภาคีวิศวกร(ภย.)พร้อมหลักฐานใบประกอบวิชาชีพ

3. รายการคำนวณโครงสร้าง 1 ชุด (ไม่ใช่รายการถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง)

4. กรณีเพิ่มค่าสถาปนิกออกแบบจะมีหลักฐานพร้อมใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกออกแบบ

5. กรณีเพิ่มค่าสถาปนิกคุมงานจะมีหลักฐานพร้อมใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกคุมงาน

6. กรณีเพิ่มค่าวิศวกรคุมงานจะมีหลักฐานพร้อมใบประกอบวิชาชีพวิศวกรคุมงาน

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ 1. วันทำสัญญา เงินมัดจำ   30% 

งวดที่ 2. เมื่อแปลนพื้นทุกชั้น แล้วเสร็จ   15% (หลังจากแก้ไขแบบครั้งที่ 2)

งวดที่ 3. เมื่อรูปด้าน 4 ด้าน แล้วเสร็จ 15% (หลังจากแก้ไขแบบครั้งที่ 2)

งวดที่ 4. เมื่อส่งแบบก่อสร้างทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้างตรวจก่อนพิมพ์แบบ โดยส่งทาง Email หรือ Line  20%

งวดที่ 5. เมื่อส่งแบบก่อสร้างต้นฉบับ พร้อมส่งเอกสารสถาปนิก-วิศวกร-รายการคำนวณ  20%

 

 
ติดต่อ 080-2644789, 090-5955955, 02-0579885

Email : designhome9@hotmail.com

Line ID: designhome1


.
อีเมล์คุณ
เรื่อง
รายละเอียด© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com