เมนูหลัก
งานก่อสร้าง งานออกแบบ-เขียนแบบก่อสร้าง
ตัวอย่างงาน 1
Home
Member
Web Board
Shopping Cart
Contact Us
About Us
ตัวอย่างงาน 2
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
Knowledge Center
ห้องสมุดดิจิตอล
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
แนวหน้า
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
มุมนักเสี่ยงโชค
ผลสลากออมสิน
ตรวจผลล็อตเตอรี่

งานเซ็นต์แบบต่างๆ

รับเซ็นต์สถาปนิกออกแบบ วิศวกรคำนวณโครงสร้าง  และสถาปนิก-วิศวกรควบคุมงาน

-  บ้านพักอาศัยหรืออาคารที่มีโครงสร้างถาวร ต้องมีวิศวกรคำนวณโครงสร้าง

-  บ้านพักอาศัยหรืออาคารที่มีพื้นที่เกิน 150 ตารางเมตร จะต้องมีสถาปนิกออกแบบและสถาปนิกควบคุมงาน

- บ้านพักอาศัยหรืออาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป ต้องมีสถาปนิกออกแบบ  สถาปนิกควบคุมงาน  วิศวกรคำนวณโครงสร้าง และวิศวกรควบคุมงาน

- ราคานี้เป็นสถาปนิกระดับภาคี (ภ-สถ.)  วิศวกรระดับภาคี (ภย.)

 - เซ็นต์งานที่ทางสถาปนิกของบริษัทเป็นผู้ออกแบบ กรณีมีแบบมาเองไม่มีสถาปนิกออกแบบ ทางสถาปนิกของบริษัทขอตรวจสอบแบบก่อน เพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการและถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

งานเซ็นต์สถาปนิกออกแบบ

บ้านชั้นเดียว

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   5,000.-  บาท

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร   6,000.-  บาท

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร   7,000.-  บาท

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร   8,000.-  บาท

บ้าน 2 ชั้น

บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร    7,000.-  บาท

บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  300 ตารางเมตร    8,000.-  บาท

บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  400 ตารางเมตร    9,000.-  บาท

บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  500 ตารางเมตร    10,000.-  บาท

บ้าน 3 ชั้น

บ้าน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร   9,000.-  บาท

บ้าน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  300 ตารางเมตร   10,000.-  บาท

บ้าน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  400 ตารางเมตร   11,000.-  บาท

บ้าน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  500 ตารางเมตร   12,000.-  บาท

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระทั้งหมดเมื่อส่งมอบงานเอกสาร 

หมายเหตุ

-  ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ราคานี้เป็นสถาปนิก, วิศวกร ระดับภาคี

 

งานเซ็นต์วิศวกรคำนวณโครงสร้าง

บ้านชั้นเดียว

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร   7,000.-  บาท

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร   8,000.-  บาท

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   9,000.-  บาท

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร   11,000.-  บาท

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร   15,000.-  บาท

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร   19,000.-  บาท

บ้าน 2 ชั้น

บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร    10,000.-  บาท

บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  300 ตารางเมตร    14,000.-  บาท

บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  400 ตารางเมตร    18,000.-  บาท

บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  500 ตารางเมตร    20,000.-  บาท

บ้าน 3 ชั้น

บ้าน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร   10,000.-  บาท

บ้าน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  300 ตารางเมตร   12,000.-  บาท

บ้าน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  400 ตารางเมตร   15,000.-  บาท

บ้าน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  500 ตารางเมตร   17,000.-  บาท

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ 1. วันตกลงจ้าง       มัดจำ       50%

งวดที่ 2. เมื่อส่งมอบงานตามสัญญา  50%

หมายเหตุ

-  ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ราคานี้รวมรายการคำนวณโครงสร้าง

- ไม่รวมงานเขียนแบบโครงสร้าง เช่น แปลนฐานราก คาน พื้น โครงหลังคา แต่รวมงานเขียนแบบขยายโครงสร้าง เช่น แบบขยายฐานราก คาน พื้น เสา บันได

- ราคานี้เป็นสถาปนิก, วิศวกร ระดับภาคี

 

งานเซ็นต์สถาปนิกควบคุมงาน หรือ วิศวกรควบคุมงาน

แบบที่ 1 เซ็นต์ควบคุมงานเพื่อเตรียมงานก่อนลงมือก่อสร้างและเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างเท่านั้น หลังจากได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง จะถอนชื่อออก ให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหาสถาปนิกหรือวิศวกรคนใหม่มาคุมงานแทน (กรณีหาไม่ได้ ต้องการให้เซ็นต์ต่อ จะต้องตกลงค่าจ้างต่างหากจากราคานี้)

บ้านชั้นเดียว

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 300 ตร.เมตร   6,000.-  บาท

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 500 ตร.เมตร   8,000.-  บาท

บ้าน 2 ชั้น 

บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  300 ตร.เมตร   8,000.-  บาท

บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  500 ตร.เมตร 10,000.-  บาท

บ้าน 3 ชั้น

บ้าน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  300 ตร.เมตร   10,000.-  บาท

บ้าน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  500 ตร.เมตร 12,000.-  บาท

อาคาร 4 ชั้น ระดับภาคี 10000.- บาท ระดับสามัญ 13000.- บาท

อาคาร 5 - 6 ชั้น ระดับภาคี 12000.- บาท ระดับสามัญ 15000.- บาท

อาคาร 7 - 8 ชั้น ระดับภาคี 15000.- บาท ระดับสามัญ 18000.- บาท

 

แบบที่ 2 เซ็นต์ควบคุมงานตลอดงาน ไม่มีการถอนชื่อออก

บ้านชั้นเดียว

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.เมตร   10,000.-  บาท

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 300 ตร.เมตร   15,000.-  บาท

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 400 ตร.เมตร   20,000.-  บาท

บ้านชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร   25,000.-  บาท

บ้าน 2 ชั้น 

บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.เมตร   20,000.-  บาท

บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  300 ตร.เมตร   24,000.-  บาท

บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  400 ตร.เมตร   28,000.-  บาท

บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  500 ตารางเมตร  32,000.-  บาท

บ้าน 3 - 4 ชั้น

บ้าน 3 - 4 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  200 ตร.เมตร   25,000.-  บาท

บ้าน 3 - 4 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  300 ตร.เมตร   29,000.-  บาท

บ้าน 3 - 4 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  400 ตร.เมตร   33,000.-  บาท

บ้าน 3 - 4 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน  500 ตร.เมตร  37,000.-  บาท

อาคาร 5 - 6 ชั้น ระดับภาคี 35,000.- บาท ระดับสามัญ 45,000.- บาท

อาคาร 7 - 8 ชั้น ระดับภาคี 45,000.- บาท ระดับสามัญ 55,000.- บาท

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระทั้งหมดเมื่อส่งมอบเอกสาร 

หมายเหตุ

-  ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

-  ผู้ว่าจ้างจะต้องถ่ายแบบให้ทางผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานเพื่อใช้การเข้าตรวจสอบงานก่อสร้าง 1 ชุด

หมายเหตุ

สถาปนิก  วิศวกร ที่เซ็นต์ควบคุมงาน เป็นการลงชื่อในการเป็นหลักฐานในการขออนุญาตและรับผิดชอบทางกฎหมายตลอดงานก่อสร้างเท่านั้น ผู้เซ็นต์รับผิดชอบอาจเข้าไปตรวจดูงานก่อสร้างเองโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันกับทางผู้ว่าจ้าง   หากผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้ควบคุมงานดูแลงานก่อสร้างแทนผู้ว่าจ้าง ให้ตกลงค่าจ้างต่างหากจากราคานี้

ผู้ว่าจ้างจะต้องก่อสร้างตามแบบที่ขออนุญาตไว้ หากไม่ก่อสร้างตามแบบที่ขออนุญาต ผู้เซ็นต์ควบคุมงานมีสิทธิ์ถอนชื่อออกได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง และจะไม่คืนเงินค่าจ้างที่ได้ชำระไว้ เนื่องจากถือว่าเป็นความผิดของผู้ว่าจ้าง

 

ติดต่อ 080-2644789, 090-5955955, 02-0579885

Email : designhome9@hotmail.com

Line ID: designhome1

 


.
อีเมล์คุณ
เรื่อง
รายละเอียด© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com